Aktualności
Szkolenie warsztatowe dla lekarzy i pielęgniarek SMP i POZ, 10–12 IX 2012, Łódź

Zakład Psychologii Pracy zaprasza na ostatnie bezpłatne...

Szkolenie dla trenerów w programach profilaktycznych dotyczące prewencji psychospołecznych zagrożeń, 14–16 XI 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy interesujących się realizacją zadań z zakresu profilaktyki psychospołecznych zagrożeń.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych...
Szkolenie pt. „Psychospołeczne warunki pracy a zdrowie pracujących”, 24–26 X 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy służby medycyny pracy.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, mechanizmy wiążące występowanie psychospołecznych...

 

 

Zastepca kierownika projektu ds. zagrożeń psychospołecznych

dr Dorota Merecz


Zespół:

dr Małgorzata Waszkowska

dr Agnieszka Mościcka

mgr Marcin Drabek

mgr Adrianna Potocka


 

W skład zespołu wchodzą specjaliści zatrudnieni w Zakładzie Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Jako pracowcnicy Pracowni Stresu Zawodowego i Pracowni Diagnostyki Psychologicznej mają wieloletnie doświadczenie w badaniach nad stresem zawodowym: chronicznym (z uwzględnieniem czynników warunkujących poziom stresu i jego skutki) oraz traumatycznym, spowodowanym krytycznymi zdarzeniami występującymi w pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy zawodowe, w których ryzyko tego stresu jest podwyższone.

 

W ramach działań zakładu prowadzone są badania nad wpływem czynników związanych z pracą i środowiskiem komunalnym na poziom funkcji psychologicznych oraz opracowywane są procedury diagnozowania poziomu stresu zawodowego i sposobów zapobiegania oraz łagodzenia jego negatywnych skutków.

 

Specjaliści zatrudnieni w Zakładzie Psychologii Pracy dysponują fachową wiedzą, popartą wieloletnią praktyką w zakresie organizacji i realizacji programów redukcji stresu w miejscu pracy oraz w szkoleniu psychologów i liderów promocji zdrowia w metodyce prowadzenia tychże programów.

 

Z inicjatywy pracowników Zakładu Psychologii Pracy powstało Stowarzyszenie Przeciw Przemocy w Pracy „Godność”, którego głównym celem jest nagłaśnianie problemów przemocy związanej z pracą oraz udzielanie ofiarom tej przemocy pomocy w postaci wsparcia prawnego, medycznego i psychologicznego.