Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Wydarzenia


Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście możliwości aktywizacji zawodowej.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda
Zał. 2. Dane osobowe

Miejsce konferencji: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52,  Aula G-1
Początek zajęć o godz. 9:00, rejestracja uczestników od godz. 8:15

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do dnia 7 grudnia
wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres:
agawoj@imp.lodz.pl lub faksem pod numer 42 63 14 907
oraz dostarczenie w dniu konferencji oryginałów wszystkich załączonych dokumentów, które będą
podpisane i opatrzone pieczątką we wskazanych miejscach.