Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Kto jest zagrożony alergią zawodową

Nie każdy pracownik jest zagrożony wystąpieniem alergii zawodowej. Dotyczy to osób, które w miejscu pracy stykają się z tzw. alergenami zawodowymi, czyli substancjami specyficznymi dla środowiska pracy, które mogą uczulać. Alergenami zawodowymi mogą być czynniki o dużej masie cząsteczkowej (pochodzenia biologicznego) takie jak na przykład: mąka, lateks, alergeny zwierząt laboratoryjnych, niektórych roślin czy kalafonia oraz czynniki o małej masie (pochodzenia chemicznego) np. izocyjaniany, bezwodniki, akrylany, metale, barwniki i inne. Niektóre grupy zawodowe (na przykład piekarze, rolnicy, pracownicy ochrony zdrowia czy przemysłu chemicznego) są w szczególnym stopniu zagrożone wystąpieniem alergii związanej z miejscem pracy.