Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Zawodowe choroby alergiczne


Czasami do uczulenia może dochodzić w wyniku narażenia na alergen charakterystyczny dla środowiska pracy. Taki rodzaj alergii nazywa się alergią zawodową. U pracowników, u których wystąpiło schorzenie wywołane taką alergią można rozpoznać tzw. chorobę zawodową, co upoważnia do uzyskania określonych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Chorobami alergicznymi, które można uznać za choroby zawodowe są: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spojówek, ostre uogólnione reakcje alergiczne, zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym i alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.

Postawienie rozpoznania choroby zawodowej wymaga wykonania skomplikowanych badań w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych.