Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Alergia - Epidemia XXI wieku

Choroby alergiczne zwane „epidemią XXI wieku” dotykają głównie społeczeństw wysoko rozwiniętych. Prawdopodobną przyczyną wzrostu częstości ich występowania są zmiany warunków życia współczesnego człowieka, w tym oddziaływującego na niego środowiska, również środowiska pracy. Większość przypadków alergii, która przejawia się najczęściej objawami ze strony układu oddechowego, spojówek, oczu i skóry, spowodowana jest uczuleniem na powszechnie występujące alergeny środowiska domowego i komunalnego (roztocza kurzu domowego, pyłki traw, drzew i chwastów oraz pospolicie występujące pleśnie). U osób predysponowanych (tzw. atopowych) kontakt z tymi alergenami powoduje wystąpienie dokuczliwych niekiedy dolegliwości takich jak: kaszel, duszność, katar, łzawienie czy zmiany na skórze. W rzadkich na szczęście przypadkach alergia może powodować schorzenia, które mogą być nawet niebezpieczne dla życia, np. wstrząs anafilaktyczny. Działanie alergizujące może wykazywać wiele substancji spotykanych w środowisku domowym i komunalnym.