Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

 

 

Zastępca kierownika projektu ds. chorób alergicznych
prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński


Zespół:

dr hab. n. med. Anna Krakowiak

dr n. med. Tomasz Wittczak

dr n. med. Marta Wiszniewska

dr n. med. Wojciech Dudek

dr n. med. Dominika Świerczyńska-Machura

mgr Agnieszka Pawlak

 

 

W skład zespołu wchodzą specjaliści zatrudnieni w Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi reprezentujący Oddział Chorób Zawodowych, Oddział Toksykologii oraz Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego. Osoby te dysponują dużym doświadczeniem klinicznym i dorobkiem naukowym w zakresie alergologii zawodowej oraz medycyny pracy.