Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...


Warsztaty były kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny obejmował m.in.:
- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej nad pracownikami narażonymi zawodowo na czynniki
  o działaniu alergizującym drogi oddechowe, 
- zasady opracowywania programów profilaktycznych dla wybranego zakładu pracy,
- zasady współpracy lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną z pracodawcą
  oraz oceny ekspozycji zawodowej pracownika.

Zostały m.in. przeprowadzone ćwiczenia praktyczne z metod wykonywania punktowych testów skórnych i badania spirometrycznego.