Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...


Konferencja „Alergia zawodowa” — 22 października 2010 r.

Do udziału w konferencji poświęconej zagrożeniom alergicznym w miejscu pracy zapraszamy specjalistów ds. bhp, kadry kształcące pracowników bhp, osoby nadzorujące pracę w placówkach medycznych, laboratoriach, przemyśle skórzanym, meblowym, spożywczym, piekarniach, przedsiębiorstwach zbożowo-młynarskich, zakładach metalurgicznych, zakładach produkujących farby, lakiery, detergenty itp., a także na farmach zwierząt.


Poruszane tematy będą obejmować m.in.:

— najistotniejsze aspekty narażenia na czynniki alergizujące,

— ryzyko wystąpienia alergii zawodowej,

— sposoby prewencji i środki ochrony indywidualnej.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji


Organizatorzy:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o. — wydawca miesięcznika „Praca i Zdrowie”

Miejsce konferencji:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Zgłoszenia do 30 września br. przyjmują:
Linda Moczkowska, tel. (42) 631 48 47, e-mail:
linda@imp.lodz.pl
Katarzyna Kalska, tel. (42) 631 48 39, e-mail:
kkalska@imp.lodz.pl