Aktualności
Konferencja „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 19 V 2011, Łódź

Na konferencję zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP. Jej zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 11–13 V 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu”, 24–26 XI 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób...

Wydarzenia


Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu nerwowego oraz chorób układu ruchu pośrednio związanych z pracą.

Podczas szkolenia będą omawiane problemy diagnostyczno-orzecznicze w ustalaniu zawodowej etiologii chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy, a także zagadnienia z zakresu fizjologii pracy i ergonomii oraz zasady oceny stanowisk pracy pod względem dostosowania ich do możliwości pracownika. Istotną częścią szkolenia będą również wykłady dotyczące możliwości podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na przetwarzanie danych
Dane osobowe

Organizator:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dokładne informacje o miejscu szkolenia – wkrótce.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, pokrywa koszt noclegów między dniami szkoleniowymi oraz koszt wyżywienia.


Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 6 maja 2011

Rekrutacja:
Agnieszka Wojnarowska
tel. (42) 631 49 09, e-mail: agawoj@imp.lodz.pl