Aktualności
Konferencja „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 19 V 2011, Łódź

Na konferencję zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP. Jej zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 11–13 V 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu”, 24–26 XI 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób...

Rozpowszechnienie przewlekłych chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy w Polsce

 

Statystyka występowania chorób zawodowych w Polsce jest prowadzona przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera +w Łodzi (IMP) w oparciu o decyzje wydawane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, stwierdzające dane choroby zawodowe.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami choroba zawodowa to schorzenie, które jest wymienione w obowiązującym wykazie chorób zawodowych i zostało spowodowane warunkami pracy lub sposobem jej wykonywania. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy oraz przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy uwzględnione są odpowiednio w 19. i 20. punkcie wykazu chorób zawodowych. W 2009 r. nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych zmieniło wykaz chorób zawodowych zarówno w punkcie 19., jak i 20. Wprowadzone zmiany przedstawiono w tabelach poniżej. Tabela 1.

 

Tabela 1. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy – porównanie pkt 19. wykazu chorób zawodowych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r.

Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r.

Przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki

Przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki

Przewlekłe zapalenie kaletki maziowej

Przewlekłe zapalenie kaletki maziowej

Przewlekłe uszkodzenie łąkotki

Przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej

Przewlekłe zapalenie okołostawowe barku

Przewlekłe zapalenie okołostawowe barku

Przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej

Przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej

Zmęczeniowe złamanie kości

Zmęczeniowe złamanie kości

Przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej

Martwica kości nadgarstka

 


Tabela 2. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy – porównanie pkt 20. wykazu chorób zawodowych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r.

Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zespół cieśni w obrębie nadgarstka

Zespół cieśni w obrębie nadgarstka

Zespół rowka nerwu łokciowego

Zespół rowka nerwu łokciowego

Zespół kanału de Guyona

Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej


Tabela 3. Najczęstsze choroby zawodowe w Polsce w latach 2009 i 2010 z uwzględnieniem częstości występowania chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu nerwowego

 

Choroby zawodowe

Częstość występowania w poszczególnych latach

[%]

2009

2010

Choroby zakaźne lub pasożytnicze

28,2

24,9

Pylice płuc

20,2

26,9

Choroby narządu głosu

19,8

10,9

Ubytek słuchu

8,3

11,3

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego

5,1

6,6

Przewlekłe choroby układu ruchu

3,5

4,5