Aktualności
Konferencja „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 19 V 2011, Łódź

Na konferencję zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP. Jej zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 11–13 V 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu”, 24–26 XI 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób...

Wydarzenia


Na konferencję zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP. Jej zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu nerwowego oraz chorób układu ruchu pośrednio związanych z pracą.

Podczas szkolenia będą omawiane problemy diagnostyczno-orzecznicze w ustalaniu zawodowej etiologii chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy oraz zagadnienia z zakresu fizjologii pracy i ergonomii oraz zasady oceny stanowisk pracy pod względem dostosowania ich do możliwości pracownika.

Program konferencji
 

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Organizator:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej,
ul. Rewolucji 1905 nr 52, aula H-020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.


Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16 maja 2011

Rekrutacja:
Agnieszka Wojnarowska
tel. (42) 631 49 09, e-mail: agawoj@imp.lodz.pl