Aktualności
Konferencja „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 19 V 2011, Łódź

Na konferencję zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP. Jej zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 11–13 V 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu”, 24–26 XI 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób...

Wydarzenia


Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu nerwowego oraz chorób układu ruchu pośrednio związanych z pracą. Podczas szkolenia będą omawiane problemy diagnostyczno-orzecznicze w ustalaniu zawodowej etiologii chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy oraz zagadnienia z zakresu fizjologii pracy i ergonomii oraz zasady oceny stanowisk pracy pod względem dostosowania ich do możliwości pracownika. Istotną częścią szkolenia będą również wykłady dotyczące możliwości podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Program szkolenia

Organizator:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, pokrywa koszt noclegów między dniami szkoleniowymi oraz koszty wyżywienia.

Uczestnicy warsztatów zostaną zakwaterowani w Hotelu Kacperski,
ul. Łódzka 27/29, Konstantynów Łódzki
tel.: (42) 211 06 77, e-mail: hotel@kacperski.biz
Opis dojazdu: www.kacperski.biz (zakładka 'Lokalizacja').


Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 listopada 2010

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Rekrutacja:
Anna Najder
tel. (42) 631 49 80
e-mail: anajder@imp.lodz.pl
Linda Moczkowska
tel. (42) 631 48 47
e-mail: linda@imp.lodz.pl