Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Aktualności

 


Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto podczas tych wszystkich spotkań uczestnicy byli informowani o dostępności programów profilaktycznych na stronach internetowych.

Kursy:
– Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie pracy – 22.09-01.10.2014
– „Medycyna pracy” – 06-24.10.2014
– „Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosowy oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób narządu słuchu i narządu głosu” – 13-15.10.2014
– „Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii” – 20-24.10.2014
– „Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców” – 22.10.-01.11.2014
– „Choroby zawodowe układu oddechowego” –27 - 28 10. 2014
– Zasady orzekania o predyspozjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki, orzecznictwa profilaktyki chorób zawodowych skóry – 27-29.10.2014
– „Medycyna pracy II” – 17.11-5.12.2014
– „Medycyna i higiena pracy – 01-12.12.2014
– Aktualności w medycynie pracy” – 08-09.12.2014
– „Leczenie ostrych zatruć i postepowanie reanimacyjne” – 08-12.12.2014
– „Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosowy oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób narządu słuchu i narządu głosu” – 16-18.02.2015
– „Medycyna i higiena pracy” – 23.02 – 06.03.2015
– „Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców” – 16-25.03.2015

Konferencje:
– Targi ITM Polska, salon Nauka dla Gospodarki
– III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii, konferencja pn.: „Hałas jako zagrożenie naszej cywilizacji w szkołach, szpitalach, miejscach pracy jak i w mieście
– VII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2014 – 14-15.10.2014
– XXII Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2014 r. na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości.
– Czas i warunki pracy nauczyciela – 27.03.2015
– BHP-medycyna pracy – pracodawca – 22.10.2014
    
Szkolenia:
– WOMP Rzeszów – 1-2.10.2014
– WOMP Toruń – 16.10.2014
– Organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego dla studentów medycyny

Poradniki nadal są dostępne w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Najbliższa impreza podczas, której publikacje będą dystrybuowane to Akademickie Targi Pracy (21 kwietnia 2015 r.)