Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Beneficjent programu

 

Projektodawcą obu programów jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Instytut stanowi wysoko wyspecjalizowaną placówkę naukowo-badawczą, zajmującą się dziedzinami związanymi z bardzo szeroko pojmowaną ochroną zdrowia pracujących, jak higiena pracy, epidemiologia, ochrona radiologiczna, toksykologia doświadczalna, toksykologia  środowiskowa,  zagrożenia  chemiczne i pyłowe, bezpieczeństwo chemiczne, audiologia, foniatria, alergologia, fizjologia, ergonomia i psychologia pracy, organizacja, ekonomika, zarządzanie oraz promocja zdrowia w miejscu pracy itp.


Prowadząc badania naukowe, działania profilaktyczne oraz leczenie w zakresie chorób zawodowych, a także szkolenia, działalność wydawniczą, wdrożeniową wraz z opiniowaniem i przygotowywaniem projektów aktów prawnych, Instytut  stał się światowej klasy placówką naukową w zakresie medycyny pracy i zdrowia publicznego. Jako zaplecze naukowo-badawcze Ministra Zdrowia sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak i innych jednostek administracji państwowej i przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

 

Instytut w ramach kilkudziesięciu projektów międzynarodowych współpracuje z większością krajów Unii Europejskiej, jak również z krajami spoza Europy. Od dwóch lat IMP znajduje się wśród zaledwie kilku jednostek naukowo-badawczych z całego kraju nominowanych do nagrody Kryształowej Brukselki, przyznawanej za aktywność w projektach EU.