Aktualności
Warsztaty rehabilitacyjno-motywacyjne „Kompleksowy program ukierunkowany na powroty do pracy osób z pylicą płuc”, 31 III – 01 IV 2011, Szczawno Zdrój

Warsztaty rehabilitacyjno-motywacyjne adresowane są do pacjentów z chorobą zawodową – pylicą płuc. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z leczeniem i rehabilitacją pylicy płuc....

Warsztaty rehabilitacyjno-motywacyjne „Kompleksowy program ukierunkowany na powroty do pracy osób z pylicą płuc”, 29–30 III 2011, Szczawno Zdrój

Warsztaty rehabilitacyjno-motywacyjne adresowane są do pacjentów z chorobą zawodową – pylicą płuc. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z leczeniem i rehabilitacją pylicy płuc....

Szkolenie „Kompleksowy program ukierunkowany na powroty do pracy osób z pylicą płuc”, 1 III 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy.

Jego zakres tematyczny będzie obejmował profilaktykę, leczenie i rehabilitację zawodowych chorób układu oddechowego wywołanych działaniem...

Wydarzenia


Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jego zakres tematyczny obejmuje profilaktykę, leczenie i rehabilitację zawodowych chorób układu oddechowego wywołanych działaniem pyłów zwłókniających z uwzględnieniem przyczyn ograniczenia aktywności zawodowej, psychologicznych skutków wymienionych chorób oraz możliwości podejmowania pracy przez osoby z pylicą płuc.

Szkolenie odbędzie się w hotelu Maria-Helena w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 1.
Więcej informacji na temat hotelu znajduje się na stronie: http://sirbud.pl/helena

Dokumenty do pobrania:
Ramowy program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Dane osobowe
Oświadczenie
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na przetwarzanie danych 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
Anna Najder, tel. (42) 631 49 80
e-mail: anajder@imp.lodz.pl 
Pobierz materiały