Aktualności
Warsztaty motywacyjno-rehabilitacyjne „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 12–13 V 2011, Łódź

Na warsztaty zapraszamy osoby z chorobami skóry i układu oddechowego (zwłaszcza o podłożu alergicznym). Odpowiemy na nich na pytania:
- Jak żyć i pracować z alergią?
- Jak pracować z chorobą...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 10 III 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.
Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz możliwość...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 2 XII 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.

Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz...

Wydarzenia


Na warsztaty zapraszamy osoby z chorobami skóry i układu oddechowego (zwłaszcza o podłożu alergicznym). Odpowiemy na nich na pytania:
- Jak żyć i pracować z alergią?
- Jak pracować z chorobą skóry?
- Jak pracować z chorobą układu oddechowego?

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Miejsce warsztatów:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udzielanemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas zajęć.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 9 maja 2011 r.

Zapisy:
Alicja Romek
tel. (42) 631 47 37, e-mail: chomicz@imp.lodz.pl