Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Aktualności

 


Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście możliwości aktywizacji zawodowej.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda
Zał. 2. Dane osobowe

Miejsce konferencji: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52,  Aula G-1
Początek zajęć o godz. 9:00, rejestracja uczestników od godz. 8:15

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do dnia 7 grudnia
wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres:
agawoj@imp.lodz.pl lub faksem pod numer 42 63 14 907
oraz dostarczenie w dniu konferencji oryginałów wszystkich załączonych dokumentów, które będą
podpisane i opatrzone pieczątką we wskazanych miejscach.