Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Aktualności

 


Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy.

Miejsce konferencji:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Rewolucji 1905 nr 52, Aula G-1

Początek zajęć: godz. 10:00, rejestracja uczestników od godz. 9:15.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda
Zał. 2. Dane osobowe


Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i obiad.
Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone certyfikatem.

Formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać do dnia: 30 listopada 2011
do Agnieszki Wojnarowskiej, e-mail: agawoj@imp.lodz.pl
Pozostałe wydrukowane i podpisane dokumenty proszę przynieść ze sobą w dniu konferencji.