Aktualności
Warsztaty motywacyjno-rehabilitacyjne „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 12–13 V 2011, Łódź

Na warsztaty zapraszamy osoby z chorobami skóry i układu oddechowego (zwłaszcza o podłożu alergicznym). Odpowiemy na nich na pytania:
- Jak żyć i pracować z alergią?
- Jak pracować z chorobą...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 10 III 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.
Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz możliwość...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 2 XII 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.

Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz...

Wydarzenia


Do udziału w warsztatach szkoleniowych zapraszamy lekarzy i pielęgniarki służby medycyny pracy oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udzielanemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zostanie on potwierdzony certyfikatem. Organizatorzy zapewniają wyżywienie (obiad, przerwy kawowe). Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.
Liczba miejsc ograniczona.

Ramowy program warsztatów
1. Najczęstsze choroby skóry i układu oddechowego ograniczające zdolność do pracy
2. Uwarunkowania medyczno-psychologiczne braku motywacji do podejmowania zatrudnienia
3. Zasady kwalifikacji osób z chorobami alergicznymi na określone stanowiska pracy
4. Rola służb medycyny pracy w programie aktywizacji zawodowej pracowników z chorobami alergicznymi
5. Zajęcia praktyczne
6. Dyskusja i podsumowanie warsztatów

Miejsce szkolenia:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 listopada 2010

Rekrutacja:
Anna Najder
tel. (42) 631 49 80, e-mail: anajder@imp.lodz.pl