Aktualności
Warsztaty motywacyjno-rehabilitacyjne „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 12–13 V 2011, Łódź

Na warsztaty zapraszamy osoby z chorobami skóry i układu oddechowego (zwłaszcza o podłożu alergicznym). Odpowiemy na nich na pytania:
- Jak żyć i pracować z alergią?
- Jak pracować z chorobą...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 10 III 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.
Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz możliwość...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 2 XII 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.

Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz...

Wydarzenia


We wrześniu br. działania Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego zostały rozszerzone o choroby alergiczne skóry i układu oddechowego. 

Celem jest aktywizacja zawodowa osób z takimi schorzeniami. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry czy astma oskrzelowa często są przyczyną długotrwałej niezdolności do pracy. Podjęcie zatrudnienia przez osoby dotknięte tymi chorobami jest możliwe pod warunkiem odpowiedniej modyfikacji stanowiska pracy i/lub doboru optymalnych środków ochrony osobistej.

Z porad Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego mogą korzystać zarówno pacjenci, jak i lekarze mający pod opieką osoby z chorobami alergicznymi, a także pracodawcy zatrudniający takie osoby. Zasadą działania Centrum jest indywidualne i kompleksowe podejście do pracownika i jego problemu. Konsultacji w jego ramach udzielają lekarze specjaliści z zakresu medycyny pracy, chorób wewnętrznych i dermatologii.

Opiekunem merytorycznym Centrum w zakresie chorób skóry 
jest prof. dr hab. n. med. Marta Kieć-Świerczyńska. 


Kontakt z Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznym
:
– choroby skóry
   tel. (42) 631 47 42
   tel. (42) 631 47 38
   e-mail: marswier@imp.lodz.pl

Więcej informacji na temat Centrum - http://www.programyzdrowotne.pl/centrum/Default.aspx