Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Aktualności

 


Zakład Psychologii Pracy zaprasza na ostatnie bezpłatne szkolenie organizowane Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przez w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie pt.: „Psychospołeczne warunki pracy a zdrowie pracujących” adresowane jest do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ.

Warsztaty obejmują problematykę identyfikacji psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, mechanizmów wiążących występowanie psychospołecznych zagrożeń z rozwojem zaburzeń zdrowia, współpracy lekarz–psycholog w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym w pracy, mobbingu pracowniczego i traumy zawodowej.

Szkolenie odbędzie się w Łodzi dniach 10-12 września 2012 r. (dokładny adres podamy Państwu z początkiem września).

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu 3 noclegi (w dniach 9, 10, 11 września), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego (w załączniku) w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2012 r. do Pani Jolanty Walczak na adres walczak@imp.lodz.pl (tel. 63 14 593). Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy