Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Aktualności

 


Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej nad pracownikami narażonymi zawodowo
  na czynniki o działaniu alergizującym drogi oddechowe,
- zasady opracowywania programów profilaktycznych dla wybranego zakładu pracy,
- zasady współpracy lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną z pracodawcą
  oraz oceny ekspozycji zawodowej pracownika.

Zostaną także przeprowadzone ćwiczenia praktyczne z metod wykonywania punktowych testów skórnych i badania spirometrycznego. 

Program warsztatów

Udział w warsztatach jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i wyżywienie.

Rekrutacja: nabór został zamknięty.

Organizator:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź